• dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:12 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tuanvuaof's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 231398007
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:12 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on cananhtuc's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 310368306
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on hts1101's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 616087075
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:11 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on transon's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 290216888
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kukenn's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 941206874
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:10 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 747767600
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on tiesdja's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 420215183
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:09 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on c123456's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 435109546
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 051213314
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:08 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on ngaolambf's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 439450803
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on NghienKFC's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 158156618
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:07 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on boybo's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 923678447
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on nhotemo's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 795475760
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:06 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 108857150
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:05 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on emyeu12nd's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 509468757
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kenlymax's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 161287333
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:04 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on kaito04's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 254023305
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on mihawk2k's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 767135952
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:03 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on viquynhan's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 131297757
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 000900769
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:02 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 562176181
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 552234096
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:01 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on dvhung88's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 124083519
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on sang0255's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 819682064
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 02:00 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on jone0911's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 559083097
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 093414691
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:59 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on chemmuon's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 532097794
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on TheBig's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 912969899
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:58 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on testting's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 548320369
 • dichcc24h7's Avatar
  09-28-2018, 01:57 PM
  dichcc24h7 posted a visitor message on caidet's profile
  Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank 863623871
More Activity
About dichcc24h7

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
November 2, 1986 (31)

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
0
Gửi mỗi ngày
0
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Được cảm ơn 0 trong 0 bài viết.
Thông tin chung
Hoạt động cuối
10-08-2018 02:19 PM
Ngày tham gia
09-28-2018
Giới thiệu
0