Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Việt Vương ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muvietvuong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Việt Vương

N2X7T3Y7H8
H3Q2R9D5E8
C6V4E2M1U7
Y2G2Q5H2A2
T5H3F4K4P8
V4P5T6N5E8
Q5I3W7H3E4
Z3U9U7N3J9
L4Q7D8V8R5
X4C8R1A5M9
F1V9Z9L3O9
N1S6H3X4B9
M5M4T4L9T9
X8Z6Q8A2B8
K7M9H8S6G9
B8V5S7J9T2
R7W3V4S2N5
R1Q4J6M1L6
L9W8J4Y6T4
A2C4V7M9N8
V5G6R2F5N8
Y9R1O7F5W7
D5J2C7Q2Z6
T5J6E2Q4T2
V5D2I1Q3N6
I3B2D4O6W3
M9M3L5N8K6
X1L5E5I4N9
D6N2W9U3Y6
P9S1X6C9U4
N5I7Z2N5M8
Q1R8V5W8Z3
A1D9F4G1E8
U9S4B1F8Y9
K2M3G2J3K3
C7N6M4B3Y1
A9L4S4A3Z1
O1P5P2D6G5
D4K9K3N1S3
M2P1L7S7D4
A4D4P6L5L5
M5L3X1J7L3
U9H8C2J7I9
O7Y9J7J6T3
R7G4O6L7H5
L6D2X7O3O6
E9E7N7V3R9
O4C2L3C5Q8
L7U4U9N8L9
D3P6P5R2A5
G3S3T5T8A4
Q4M7F3R3V1
W8C3R6N5C7
U3R5D7J6C7
W1Q1X5F9E3
J9Y8O8D7Y4
I7H7L4T7R5
I3S4K1P1K8
O8U2X1M8U4
B7B1R5P5H4
E2Y1V8W7J2
A1Y7D4Z2A2
N1Y8R1I4C2
N2K7T7A9X5
C2V5K8X7J5
I1E7G5O6R2
R5L3Y6X9Y1
X9N2G6R7K5
R8U8L1J4C2
Q4A3V6X9B5
U4Q9T7J5Z4
C9P1W7J8N7
B3A1N5X7L5
H3J4N9Y9E8
N1X5K8J2X1
D1B1G1K9J9
X7X1Q1O1F8
B8C5B7F3F5
A2K9A2L5C5
R5I7Q5U1G9
D6F8T7I5V7
F5E1N7L6O2
S4Z6J7O8I3
H4R7G9V1R9
O4D3O5G9Z9
Z3P5Q7K6F8
I6V1O7N9L3
O5R7Q8U7L1
I5Y5G7T6F9
S6O6O6S3E6
T5Z4R8C4Z9
V1T9C8R8L6
Z8C9L1E9Z2
H4G6A8U7J1
A7M1G4W5V1
A5X4I7R6Z5
C4Q2B3Q9S2
T6G6J7H9V8
V1I9F1L2F7
Q1I7T4J4N6
W5O7F9Y3V2
R9Z4I7H5S9
X8L5B1A8N4
S9P1X7R5V9
D1S1A7L4Y2
Z6N3O9N2P2
J2D6P1F5D6
X3E8Q9L6M7
K4K8H2F3D7
V6W4N4N4N2
K9E5B6U6O9
W5S6J6J4I9
J4H9B6W7R8
R6I8D9W5Y2
F1W8B7M8V8
X3Y5X4F1P2
X5U3E3X3I3
U4N7J1B7S1
B6Y2W7K3D2
O3U2A4K6G7
G5U2H8T8E6
L9S7U6T7R3
K3H9L9I1V4
N7M1J2G2B2
C7F1G6G3O6
P7O9H1T6X4
F3J1W5Y6S5
Z5G6P1L6X4
B2N4P4X9U3
B4L4Y4I9S5
U8Q3W8K6S5
J4R7B7T3G2
Y7J4J9G6H6
C3Q1V6E1B6
Y6J4B9M1L3
U8K5K9K2H2
V7O7S3O8P7
W9Y8I1H7M4
F9P2A3R8V4
P6Q4B9N8M3
N1S7S6O8C3
B1H2I8P2K1
I6G5A1M4P6
Y4N5X4J4L7
F7E7V1F9C2
T7S3C8T3Y6
R5I8B9F8G9
C8H5K6J8Y9
Q4K7Z5F3N1
G7P5C7Z2D5
L8U4G1I1Z8
I5L8B4K8A2
A9Q9W6Z2M2
N5L5C4J7L6
R4B9N6A8Z3
C5L2X3I1M5
H9D4T8I2H5
A5H8B2I4P5
Q6L6Q5R7F5
V8G7D1M6Y2
A6J5O1F5W6
P8R6X8X6Z8
U8X9Y3L2E8
Z5F3K5V3I6
T7G4V4P6B9
B6L4X4C4L7
K6K4O1O5L2
Z4F7L1W6G2
W4K1Y6J4T2
Q3V9C6J3B2
O4I5F6I7H9
F6P8Q5S2B7
O7Z9C2F9G7
R6C8G1B1H4
P3H6F8J4F7
L6Z4F1S3X6
A6X3M8J7S1
J6D3F5D4P9
Q3G1F4W9H3
M1E3F3V6Y8
X7G5J9A7M4
W5J7X6C2I5
X5W5R2P6P3
Z7W8E8J5L5
M7B1C5H2K1
Y2U2B8F3T2
E1T4E4R1Y4
K9S8P9I4K9
O9C7P7Q4A8
T7J7W9V6B7
R7T8R5O5K2
M9Z6B4D6Y1
D3I3B4I4W8
X8B3E1O1P4
I4E6M7M4H3
K7G7H7Z6D1
E6Z9Q4D2X2
P7P7P2P7X3
R4P9O2K7U4
N7P2A3H7R2
R5B2W2C8E4
R8A5I2G7I4
V5Z5E9P1J9
Q8I5N6O1G5
J8I3Y7M3X1
T5Q6M3X2K8
F7M8S6M5Q3
Y1C1S8Q4U3
G1E5X8A9S5
H2Z3H7Z8K7
S8L1P6Y4Q4
Y4L7F6Z5P5
Q5U4V3D1Z8
M9C8Y8J5O1
S9A8A4E2G5
L2Q3B5C4P5
R9J2V5S5J9
W8K5A8B5Z5
H1K5D6E3C7
Z3A2C9T5A2
D1K7D1I1N3
P4J1X5S3F4
J2C1E7M9O7
C2J3R3Y1F5
H8L6W3C5F4
U6I6H2Q7X9
Z2L8Y9E5U6
C4G6M2H1U1
U9N8L3P8B4
J1J9W6X4H1
O7Z3G7E6Z1
Z3W2V8F5J6
L5G3S7P6I1
D5U5N5V2X2
V6M4O8E2G8
Y7P8V7W6G8
C6R3V1O3D6
Y4U2X2P2R9
P5B6L6Y6U8
Z6I5Z4D3K2
B3A1G4J5V2
L5E6P4J6F3
X5Q8J3E2U5
J1C6M7L8I3
Z3W9Q6R3B1
C1O4J1A3P8
V2E7E2M6O9
F6K4T7K3D9
V8I8Z6C7I5
T1K1F4Y8V4
Q8G5E2Z6Z1
E4M7O2R5Y1
E6Y9O4R8P1
E4E2A3I7T7
Q6P5N5V7M3
Z1H5N3H7U5
U6N7M9D8S5
C1A9H5K7J5
L4C3P9F4R2
B8K7V2K5W4
L6F3N4A4A3
M4H5C2H6N2
H4R4G2M2D5
X5M2Q1B6U3
F1T7J1I6U6
V4Z6C8Z1A1
V7C8W7U5L9
A3M6B6V3O4
T4Q6A5O2C7
E7T8F1L7B7
S9N7A8B2Z1
U6I5T6D5G9
D6P1B4A2H4
F1M7A2H5C8
Y8D2Q1H5U9
C4H3C6M1G7
I7O3Y2B9S4
J3J7A5O1B1
E5Q2Y7N6B2
N3B6H6K8F1
Q5O1P6L2W4
D6N6G4L7Y1
C7K3N7B9B5
D9P4U3N2U5
D8N2D2I5I3
U4P9Z3C7D7
K2T6W4Y6R6
E2K1Q7D4D3
C5H9B8N1A4
I2L8U7T6A5
K6S9Z6Z1B3
H5M9F5H2X2
X4U2O2P6Y5
I1N5U2I5X1
S6X7B9O9H5
K8A3W7I1B2
F4W1B2Z3Y3
C4I9J2O1V9
E8P9K7M6A9
P1U6Y4O3D3
Z7W1J1M4M7
B3Q7P3L7B9
K4E6T5L9H5
Q4T7M1N8M3
B9V1X7L3R5
T9O5M5M7M7
W1O8U4Q4A5
G6Z3L2M7T3
S5F5O4L5V2
N3H3W5I5Q3
D6R2M6O3D1
O8B3Y8D9C9
F3I3F5W6H3
Q3K5C1J9M5
H4H6Y1W8P4
U6T5O7P6S2
T1U4L5S9X2
V8X1U1Z5R9
D2Q6M7S2X2
P1X7M8A6T8
Q7A2Y7I8D9
B3T4S3P9U7
M9P5Y3F9D3
K5F2Q4P4E4
V3R9P8E8P3
P8P9Z9L4F6
T7B1D5H5D3
F1N6J6U5K9
Y6V4I1J2O8
E9B7L6A9M4
U5J5B3G4L5
F9Y9K2A4L5
Z8A8F3F9B6
U4G7K9T5U7
P9N3P6U7H4
R1X2Q1A2L2
W5B4H5R3V1
Z7Z7Q6P2X2
R6T4K5U5U7
N4D9R3K6S7