Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Việt Vương ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muvietvuong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Việt Vương

O4E7B6S9O9
D3B6V1J5T2
N4C6K2F3P5
M5L2U6R3X8
X3H4T7V1Z7
V4W7T8C8I2
K5Z2I5K2L2
T4K4U8L3E1
N7Q5T2Q3A1
D1X7R2P9V9
T2M7P3O3I7
D7M6W8H4I3
C2X9O1X9L8
W1P3R6N9E9
J3P4D4F1L2
V4I3C5H6X3
B1B8F5K4A6
B8M8T3Q8K8
G4D6W4B8V7
W1A8R4U4C1
T1T5F1X5G8
V1A5P4S5Q8
W8Z7F8E4W3
S3T1C5S4E1
Y5U9Q3H2L1
R4W3U2K4K1
G1A1J2X9G5
R3J5X9L6P5
T3B3M1Z9N3
Q9Z4E8U7N9
I1B4K1F5V2
P7Z2Z3P4Z9
W8S8B7A9S1
M7N1Q8I3H1
A9V9L8V3R3
H4F2U1I8S7
J5I8T8L2M3
X2S9L4I2D2
O7T5R3E5B1
F1R7K8A3Z2
C6I9X6W8T1
A8F3G4N3P5
S1Z5Z3N2N7
W8K7J8V4R1
Y4R3T5H2C8
N4D8X4Y5P9
V8X1R9D8W6
Q3U8N9Y8N9
A2U4S7C3R8
M4D5C8V6J4
M1Q1V3R1S7
F3F8C3V1S9
T8L7E5P9R2
I9E9Z3F2T1
B1P6I7X1T3
M1R7Z9G7B1
Q6J2F8H1K2
R8X2X8Q9J5
S2N4Y3O2X6
T1A4S4C4S7
Q5W9F8D9S3
A4D9T6C8N8
X2M4S9H6Y1
Y2E4X5Y7V3
Q1Q9G4J4I6
G4Q6Y7P8D8
U5Z4D8D8L9
V3K2Y3M6L3
M3F5M5Q7A1
H5V1W4I6V1
G4Z8C1H8R2
Q6G3Y2T8N3
C9I3X2J6N6
F7N3X6U7H3
W7R6R2J8P9
U5D8Q1E5D3
P2O1C5F8Y6
I2Z2U4N9P9
A4A7Q9Z5J9
B6M7O6R3B4
W2H8I2C2K4
Y6I8G9T5C6
Z3Y3D1W4L4
L2J2Z3D5S1
O3Y6F9T3V3
K5R9Q5V2U7
F3A8C3K8Z3
G1V3B1N2W9
T5A9C3Z7Z8
N8B6X1J3V4
X6I6R8G3I5
I8O8K7I5G4
H2W1Q5S6J7
U2N8D8U2P1
F3W6H8K6P1
A4G9K9U5V4
X5I1F6Q1S2
D6I6K9E3F5
A1C4V2P9U4
B8Z3K5E4Z9
R6Z7K4G3N2
S2G7A9T1P7
N9I9V3B3Q4
Q3K7O8R4V2
T3V7C9I4G3
S4Z7Y2C5K4
H5Q7Z5K2P4
F7E7D5V6G3
E4I9H5G9Z9
Q6P6Q5C8T1
C4Q7J4U3A1
R3L5E5U5X8
L9S6C1J7L1
X4W6F3K8E9
K5D4I2E6A5
S7K3V5A2G2
W4L7I2H7I9
K2M5S6A4A4
P7F3D4P4E7
N8J6R4M8J9
O4Z6O6W4O7
Z7L4R5P2O6
V1W1X5G9Y5
L3U9V8X9R6
Q6H1K2C4I6
S1Y9Y7I7R6
D6G7D4F3J1
U3W5H7A9X1
N5T5C2H8W3
R1P3G2L4X3
J7U5D3Q6H3
R6K2S7E9Y9
X9Q2G6A2Y3
A2Y9T3F7U5
D2B4B2D4J7
M9E5F5B2E7
H5B9M5W3T3
Z1F7F9K2Y6
C8D3G9A3O2
B5E9J8S8S7
Z1G8I1N2T9
Q1W1X1F5R4
L6I4C7A8F9
L5S4J9L9W9
E6Q3D7Y4P3
H1I4U1B2Z5
T3F2S3W2X7
Q2W8M5N2V8
G6F3A9J9F6
B7B3S2C2M4
V8O5Y4C2Y6
B1L1G1T1M1
A1F7J8R7N4
I2W4C3X3C4
I8C6R8I1N3
Q9M9N5C5B7
Y5P8S6Z3M9
G9M6H9I3U5
Y7I1T4G4G2
A9M8D1P1S5
A9G7E7P5V5
E5K4X7Q4B8
A4U5U9U9Z8
P4U3P5L5S7
F4F3I5Y4Y4
U6T6C5E8V4
D1Y3Q1P6J8
U5H2Z1W2C9
F7A1D3P2J9
V9C8T8S7S5
Q2S3Y2X4G5
R8R8L4S4I9
R6U6P9A3Y1
R2P7P9P8I7
E9M6W9U7F5
K9E1K1L8B9
W7N2B3C9E2
X5C5N3V9C2
N6E7R9K1K4
J8T5Z6A9B5
Q8M7X4G3D4
W8Z8L7C6T6
X6Q7S5E7H2
E4E1L5I2D1
V7S6B5N6G2
I1D6B8X4C2
O2P8P9R3V4
B3A8R2L8R3
T2L5T5Q1Q4
D4G2O1E8P8
Z4R6B3A6Q6
F7E1P4Z8N6
A1L8K7D2V6
L5W5R7N9Z2
K5T4I6P4A1
K1L2R3G3K5
I2O9O4Y9O6
M4K3Q6J6Q6
A9V8B1J1U4
W5T3Q6W6D7
M2T9I1I1G6
Q4M2N7S7I5
Z7J2M7B8U3
E4M3P2R5U2
F1P6W4U2Y7
X9M4T3O1V9
G2Y7X1Q6Y9
A4B7K7X9Z5
T4Y5U6V1Y3
U7L5J6N5Z5
E9K3P3F2W7
I3D7I3S4Z6
Z9Z6O5Z7M8
P7F5V6L6E9
T6Z6P6G4P5
E5L4I1I1P4
Q8C9H8K8W6
I1W5T4K6U8
R8F6F6X9H6
Z2H9N4S1C4
V3H5O8N6O2
L5C1H4Y7V3
E7S3K6J7L3
I2T4E8H2L2
W6N8A2B9O7
F7E3N9G4G9
Q9U1L6S1E2
Q2U5L8B5O3
K6J1R7R1M5
K9T7K5E3X7
F6Y7P7E4Y1
P9J6G9N3O7
C2U8W5J8I8
F6V4J2A6S2
U7F5U6K6R4
Q6J8Y9U7P9
B8O5A6U1H4
D9F3S2E4B4
Q7E6X7T5I6
X8U8Z8S3Q3
I8P7F4P7F9
G9Q5Z8K4V9
V1V7T4Y3S6
H8F4K8X1D1
P3U4S5C1R8
F8S6H8K2P6
C6K2A4O1X1
E5W8G2F1P5
G9Y6A2X2W4
L1S8T8O9Z7
W3L1I9G2K1
M4A3D3Z4N2
X7I9K8D5E2
J7U7F8E3D1
N1W3U3Y1Z7
W6P6U5X9M7
U8O6K9T7S2
Q2D1D3R2R3
A1X7X3L3Y8
N6V6W7V4V4
C1B4G1T9T9
Z7T7F2X7H4
F6O2M6Q5M6
X5Y5X2S7J5
F8K1J6F1Z8
I7S1W1E1F2
Y7H5J5F6Y6
E8U2P2R7R7
G7E8B2K7Q1
B1Q3E1F4U3
X3C8X5K8K1
Y4D3J5R2O2
J1Z1U4Y2K3
M5C9H1N5P6
T7L5P8W5Q2
M7X5Y2K9X1
C9X4W3G4V3
W4M1L9I3O6
N1L2Y5D8A9
N6O8R2R8P7
B2C5J2Q8G3
F1F1A8S2Z8
N4B4K4A9A7
E1K4H5D9V4
G9P3P1L2M5
P6A3U4U2L4
H6Q4O1I4G7
A1R2W2S3F6
N5C8V5B2G1
Q5Y6N7H6S8
F2I4M8A2Z5
G5Z7W9B8I6
E3K1G4B5Q3
R7A6P7C4J7
K4J9I9K4B5
L4V1G3K4J1
I7S6K9O8O8
P7P8J7F4E3
Z7W5H1G7K8
Z8L5E9L5J6
V9W1P1Q3V5
N7N4B4F8A5
Y2D2H8S5Y3
N7M1V2R1D6
C7E1Z9J4B1
M1D1L8U5E9
T1T5E7P4K8
F9S7Q6M6E5
G9S3S6I8Q9
Y3R5Y2G1M8
Y3B6S6C5J8
S2Q5U6M2E1
A2W3X5B7B1
Z7C9H1X2N3
I8B4Q8L7P5
Z6R9R3G4F2
L8A9P7W4L3
F1J8V3D7A8
G2K5C9Q2L1
Y7B5D2A9S2
Z4P6C6Y3C1
X3T8S6S8U3
X6C6L5A6G2
U6A4H2S7W5
F5V1Z6J2X9
B1O5I4L6Z7
F3O4H7E9T9
R6G9T6J8I6
V1G4E2U4D9
H4U2V3W6K2
F7H3Y8J3A1
V6S2A7E6R1
B5J4O6D5P4
V3Q7S5H4R6
E1J2N7V7W2
J7L5G4R9Z9
I7Q2I6J8C4
C7D1L3N8S7
X2L1M9D7B3
B5A3X2U1X1